Liên danh 2 nhà thầu bản địa trúng gói thầu hơn 121 tỷ đồng tại Yên Lạc, Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án xây dựng và phát triển Cụm công nghiệp huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (bên mời thầu - BMT) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đê bối Yên Lạc, đoạn từ Km16+050 -:- Km27+63,43 huyện Yên Lạc.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty Xây dựng Yên Lạc - Công ty TNHH HDC Vĩnh Phúc với giá trúng thầu 121,746 tỷ đồng, giảm 0,167 tỷ đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,1%; thời gian thực hiện hợp đồng 28 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Gói thầu nêu trên sử dụng ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc và ngân sách huyện Yên Lạc, được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; đóng thầu ngày 27/12/2021. Chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu; quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được ban hành sau 2 ngày mở thầu (ngày 29/12/2021).

Cả 2 thành viên của Liên danh trúng thầu đều có địa chỉ tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Từ năm 2021 trở lại đây, Công ty Xây dựng Yên Lạc được công bố trúng 5 gói thầu tại Ban Quản lý dự án xây dựng và phát triển Cụm công nghiệp huyện Yên Lạc. Công ty TNHH HDC Vĩnh Phúc cũng được BMT này công bố trúng nhiều gói thầu trước đó. Hiện cả 2 thành viên trong Liên danh trúng thầu đang thi công nhiều công trình của BMT này.

Chuyên đề