(BĐT) - Ngày 29/6/2017, Bộ KH&ĐT đã có Công văn số 5277/BKHĐT-QLĐT gửi các bộ, ngành, địa phương lấy ý kiến đối với định hướng xây dựng Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Lấy ý kiến về định hướng xây dựng Luật PPP

Theo Bộ KH&ĐT, hoạt động đầu tư theo hình thức PPP hiện nay được quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP. Sau 2 năm triển khai, bên cạnh những kết quả đạt được còn nhiều tồn tại cần sớm khắc phục. Hiện Bộ KH&ĐT đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Nghị định sửa đổi 2 nghị định này.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, hoạt động đầu tư theo hình thức PPP còn chịu sự điều chỉnh của nhiều luật như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Xây dựng… Trong khi đó, các luật này được tiếp cận trên quan điểm điều chỉnh các hoạt động đầu tư công và đầu tư tư nhân là chủ yếu, chưa xét đến đặc thù đầu tư PPP. Do vậy, việc triển khai dự án PPP còn gặp nhiều vướng mắc.

Trên cơ sở đó, tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 của Chính phủ, Bộ KH&ĐT tiếp tục được giao nhiệm vụ nghiên cứu trình Quốc hội xem xét đưa vào chương trình xây dựng Luật Đầu tư theo hình thức PPP.

Hiện Bộ KH&ĐT đã xây dựng Đề cương dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức PPP và gửi xin ý kiến kèm Công văn 5277/BKHĐT-QLĐT cùng một số nội dung khác liên quan đến quá trình triển khai dự án PPP trong thực tiễn.