Lập quy hoạch điều chỉnh mở rộng khu công nghiệp Yên Mỹ II

0:00 / 0:00
0:00
Bộ Xây dựng đã có công văn 2291/BXD-QHKT cho ý kiến quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 điều chỉnh mở rộng khu công nghiệp Yên Mỹ II, tỉnh Hưng Yên…
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng yêu cầu việc rà soát, đánh giá hiện trạng khu vực lập quy hoạch phải được thực hiện đầy đủ, số liệu cập nhật đúng quy định. Lưu ý rà soát kỹ hiện trạng sử dụng đất, mạng lưới, công trình đầu mối kỹ thuật khu vực các dự án thuộc giai đoạn I để có cơ sở đề xuất giải pháp khớp nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch mở rộng (giai đoạn II); các số liệu hiện trạng thống kê cần tách riêng đơn vị hành chính xã, thị trấn để thống nhất quản lý; bổ sung trích dẫn nguồn các số liệu hiện trạng.

Ngoài ra, về quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp, đề xuất cơ cấu các loại đất giao thông, cây xanh, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, mật độ xây dựng phải cơ bản phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD. Còn với đề xuất mật độ xây dựng tối đa 60%, hệ số sử dụng đất tối đa... tại các lô đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp cần phù hợp loại hình, tính chất, dây chuyền sản xuất công nghiệp.

Cùng với đó, bổ sung nội dung quy định việc kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan khu công nghiệp; bổ sung đề xuất các dự án dự kiến ưu tiên đầu tư, sơ bộ nhu cầu vốn và nguồn lực thực hiện theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ.

UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm đảm bảo việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 điều chỉnh mở rộng khu công nghiệp Yên Mỹ II, tỉnh Hưng Yên (quy mô diện tích khoảng 313,5 ha) theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, pháp luật về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế;

Đồng thời rà soát đảm bảo sự phù hợp của quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp với các quy hoạch liên quan trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có trách nhiệm về việc quy hoạch, đảm bảo quỹ đất phát triển nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp; chỉ đạo thực hiện công bố công khai và đăng tải đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam theo quy định.

Chuyên đề