(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa giao UBND tỉnh Thái Bình chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình. 
Khu kinh tế Thái Bình có diện tích tự nhiên 30.583 ha thuộc 2 huyện Thái Thụy, Tiền Hải và phần tiếp giáp ven biển. Ảnh: Phương Nhi

Khu kinh tế Thái Bình có diện tích tự nhiên 30.583 ha thuộc 2 huyện Thái Thụy, Tiền Hải và phần tiếp giáp ven biển. Ảnh: Phương Nhi

Theo đó, Bộ Xây dựng thực hiện việc thẩm định nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình theo quy định pháp luật.

Khu kinh tế Thái Bình là Khu kinh tế ven biển có diện tích tự nhiên 30.583 ha, bao gồm 30 xã, 1 thị trấn thuộc 2 huyện Thái Thụy, Tiền Hải và phần tiếp giáp ven biển. Khu kinh tế bao gồm các khu chức năng: khu Trung tâm điện lực Thái Bình; khu, cụm công nghiệp; khu cảng và dịch vụ cảng; khu du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí; khu phân bố các vùng nuôi trồng thủy sản và rừng phòng hộ ven biển; khu dân cư, đô thị, dịch vụ; khu hành chính...

Khu kinh tế Thái Bình sẽ có lộ trình phát triển theo 3 giai đoạn. Giai đoạn I (2017 - 2020), Khu kinh tế sẽ tập trung kiện toàn bộ máy quản lý, huy động vốn đầu tư. Ngoài ra, trong giai đoạn này, chính quyền sẽ hoàn thiện quy hoạch xây dựng, chuẩn bị quỹ đất và kế hoạch tái đầu tư.

Giai đoạn II (2021 - 2025), tập trung thu hút đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực trọng tâm. Bên cạnh đó, sẽ chú trọng xây dựng và nâng cấp hạ tầng các đô thị có ý nghĩa động lực và đào tạo, thu hút nguồn nhân lực.

Giai đoạn III (2025 - 2030) là thời điểm hoàn thiện kết cấu hạ tầng Khu kinh tế và thu hút các ngành công nghiệp hiện đại, công nghệ tiên tiến. Đây cũng là giai đoạn Khu kinh tế phát triển hài hoà các chức năng, phát triển các đô thị theo hướng hiện đại, văn minh và gắn kết với nhau.