(BĐT) - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai vừa có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Theo đó, Công ty TNHH Anh Nguyên đã có hồ sơ đề nghị được cấp Giấy phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại vị trí thăm dò là điểm cát trên sông Chảy thuộc địa phận thôn Bảo Tân, xã Bảo Nhai; thôn Hà Tiên, xã Cốc Lầu và thôn Bản Lùng, xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, điểm cát trên sông Chảy thuộc địa phận các thôn Bảo Tân, Hà Tiên, Bản Lùng có tổng diện tích 1,83ha nằm trong khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Tỉnh.