Lào Cai: Đấu giá đất khu nhà ở thương mại tại Sa Pa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Cường Vinh đang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở thương mại tại lô đất LK23, đường T8 Khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc thị xã Sa Pa.

Theo thông báo đấu giá, tổng số thửa đất đấu giá là 19 thửa, tổng diện tích là 2.015,9 m2, vị trí tại phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Tổng giá khởi điểm là 46,365 tỷ đồng. Tiền đặt trước tham gia đấu giá là 9,273 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết tới ngày 19/1/2023.

Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp Hồ sơ sơ tuyển để đánh giá năng lực theo Quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 4/11/2022 UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở thương mại tại lô đất LK23.

Cụ thể, khách hàng tham gia đấu giá phải có ngành nghề kinh doanh bất động sản, phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án. Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với các dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư khác. Nội dung này sẽ căn cứ kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường với các dự án thuộc địa phương; thông tin công bố về tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án thuộc địa phương khác.

Về năng lực tài chính, khách hàng tham gia đấu giá phải có vốn chủ sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư của Dự án (22,144 tỷ đồng), tương ứng với số tiền 4,428 tỷ đồng, được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán.

Trường hợp vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án ít hơn tổng mức đầu tư Dự án thì phải có bản cam kết vay vốn của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, tài chính trong nước nếu trúng đấu giá. Vốn vay tối đa mà khách hàng tham gia đấu giá phải huy động là 80% tổng mức đầu tư để thực hiện Dự án, tương ứng với số tiền là 17,715 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 4/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai, trường hợp khách hàng tham gia đấu giá là liên danh các nhà đầu tư thì năng lực về tài chính của khách hàng tham gia đấu giá là tổng năng lực của các thành viên trong liên danh, đồng thời từng thành viên liên danh phải đáp ứng năng lực tương ứng với phần góp vốn chủ sở hữu theo thỏa thuận liên danh. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh được đánh giá là không đáp ứng thì nhà đầu tư liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính.

Thời gian nộp hồ sơ sơ tuyển trước 16h30 ngày 11/1/2023. Thời gian thông báo kết quả sơ tuyển lựa chọn là ngày 16/1/2023.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết tới ngày 19/1/2023. Kết quả đấu giá được công bố vào ngày 31/1/2023.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư