Lào Cai: Đấu giá chọn nhà đầu tư Dự án Tiểu khu đô thị mới số 23

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình và Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai đang phối hợp tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng Tiểu khu đô thị mới số 23, phường Bình Minh, TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai).

Theo thông báo đấu giá, tổng diện tích sử dụng đất của Dự án là 232.187.018 m2, có vị trí tại phường Bình Minh, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai; thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Tiểu khu đô thị mới số 23, phường Bình Minh, TP. Lào Cai được phê duyệt tại Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 31/12/2021.

Trong đó, công trình nhà ở gồm 368 căn nhà ở thương mại với diện tích sử dụng 65.260,919 m2, tổng diện tích sàn khoảng 162.644 m2 (xây dựng 215 căn nhà liền kề 4 tầng + 1 mái dốc, 102 căn nhà biệt thự đơn lập 3 tầng + 1 mái dốc, 51 căn nhà biệt thự song lập 1 tầng + 1 mái dốc). Tài sản gắn liền với đất trong phạm vi thực hiện Dự án có 237,957 m3 gỗ từ nhóm IV - VIII.

Tổng giá khởi điểm đấu giá thực hiện Dự án là hơn 454 tỷ đồng (trong đó, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được phê duyệt là 453,815 tỷ đồng, giá khởi điểm tài sản trên đất là 90,812 tỷ đồng).

Nhà đầu tư được đánh giá đạt yêu cầu đủ điều kiện tham gia đấu giá khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đất đai; Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và cụ thể theo quy định tại Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt phương án đấu giá và Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 28/2/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh phương án đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng Tiểu khu đô thị mới số 23.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá và hồ sơ năng lực của nhà đầu tư từ ngày 5 - 23/6/2023.

Thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 26/6/2023.

Chuyên đề