(BĐT) - Quyền sử dụng 86 thửa đất tại khu đất Khu dân cư và Chợ trung tâm thị trấn Nông Trường Thái Bình huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn dự kiến được tổ chức bán đấu giá vào ngày 30/11 tới với tổng giá khởi điểm là 75,524 tỷ đồng.
Lạng Sơn bán đấu giá 86 thửa đất tại thị trấn Nông Trường Thái Bình

Công ty Đấu giá hợp danh Đông Bắc vừa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất Khu dân cư và Chợ trung tâm thị trấn Nông Trường Thái Bình. Theo đó, tài sản bán đấu giá là 86 thửa đất, được thể hiện theo Mảnh trích đo địa chính số 31-2021 tỷ lệ 1/500 do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai lập ngày 10/6/2021, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn duyệt ngày 26/7/2021.

Các thửa đất đấu giá có vị trí cụ thể tại Khu Đoàn Kết, thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Khu đất đã đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật về giao thông, vỉ hè, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng…, có Chợ trung tâm thị trấn Nông Trường Thái Bình nằm ở trung tâm. Mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 10 - 26/11/2021 trong giờ hành chính tại các địa điểm của Công ty Đấu giá hợp danh Đông Bắc; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đình Lập; UBND thị trấn Nông Trường Thái Bình.

Đối tượng tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Người đăng ký tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực tài chính, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá cho một thửa đất.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, nhiều vòng cho tất cả các thửa đất, công khai giá khởi điểm tài sản. Phương thức đấu giá là trả giá lên, vòng thứ nhất trả từ giá khởi điểm trở lên, giá khởi điểm của vòng tiếp theo là giá đã trả cao nhất của vòng trước liền kề cộng với bước giá đã quy định. Thực hiện đấu giá nhiều vòng cho tất cả thửa đất, người tham gia đấu giá trả giá quyền sử dụng thửa đất nào thì vòng tiếp theo chỉ được tham gia trả giá cho quyền sử dụng thửa đất đó.

Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức vào ngày 30/11 tại Hội trường UBND thị trấn Nông Trường Thái Bình.