(BĐT) - Tổng công ty CP Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) vừa cho biết, tổng sản lượng điện cung ứng 5 tháng đầu năm 2019 đạt 9,4 tỷ kWh. Doanh thu toàn Tổng công ty 5 tháng đạt 14.812 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.319 tỷ đồng, vượt 29% kế hoạch.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Năm 2019, PV Power đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 32.770 tỷ đồng và 2.275 tỷ đồng. Sau 5 tháng, Tổng công ty thực hiện đạt 45% chỉ tiêu doanh thu và 58% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về hoạt động đầu tư, PV Power đang thực hiện các bước chuẩn bị triển khai Dự án Nhơn Trạch 3 và 4, sau khi được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư. Doanh nghiệp tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S). Mục tiêu của doanh nghiệp là vận hành Dự án Nhơn Trạch 3, 4 lần đầu vào năm 2022 và sản xuất thương mại vào năm 2023.