6 tháng đầu năm, Công ty Chứng khoán VNDirect chỉ hoàn thành 24,8% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Chứng khoán VNDirect - VNDS (HoSE: VND) thông báo doanh thu hoạt động quý II giảm 10% so với cùng kỳ và đạt 365,6 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động môi giới chỉ đem về cho công ty 77,5 tỷ đồng, giảm 44%. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 68,7 tỷ đồng, giảm 11%. Đáng kể nhất là khoản lỗ từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) là 27,9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ công ty vẫn lãi ở khoản này 1,5 tỷ đồng. Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán kỳ này đạt 15,3 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ.

Chi phí hoạt động quý II giảm 12% và ở mức 144 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng như chi phí quản lý tăng lần lượt 52% và 9,4%. Kết quả, VNDS báo lãi sau thuế quý II đạt 32 tỷ đồng, giảm mạnh 63% so với cùng kỳ.

Lãi quý II của VNDirect giảm 63%, đạt 32 tỷ đồng ảnh 1
Lũy kế 6 tháng đầu năm, VNDS đạt 686,5 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước và sau thuế đạt 148 tỷ đồng và 121 tỷ đồng, giảm lần lượt 46,5% và 46,1%. Như vậy, công ty đã hoàn thành 24,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

VNDS cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, giá trị giao dịch của toàn thị trường giảm mạnh, cùng với đó là tỷ lệ phí giao dịch giảm do cạnh tranh mạnh giữa các công ty chứng khoán, vì vậy, nguồn doanh thu đến từ phí của công ty giảm 44%.

Tổng tài sản của VNDS tại thời điểm 30/6 đạt 11.921 tỷ đồng, giảm 13% so với số đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 915,4 tỷ đồng xuống 413,8 tỷ đồng.

Khoản mục FVTPL đạt 1.364,8 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Công ty vẫn đang cầm gần 17,6 triệu cổ phiếu ABBank, 15,8 triệu cổ phiếu PTI, 4,8 triệu cổ phiếu C4G, 2,2 triệu cổ phiếu MBB, 2,3 triệu cổ phiếu LTG.

Các khoản cho vay tăng từ 2.582,5 tỷ đồng lên thành hơn 3.035,5 tỷ đồng.

Theo NDH