Lãi suất huy động có tăng thì lãi suất cho vay cũng chưa tăng ngay, và hơn nữa nếu lãi suất cho vay tăng thì không phải tất cả các doanh nghiệp đều chịu ảnh hưởng lập tức.
Lãi huy động có tăng thì lãi cho vay cũng chưa tăng ngay
Theo FBNC