(BĐT) - Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 553 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận gộp đạt hơn 325,3 tỷ đồng, tăng mạnh 80%. Trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính giảm và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ, kết quả Công ty lãi sau thuế hơn 323,6 tỷ đồng, tăng 70%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt 1.198 tỷ đồng, tăng 68,4%. Lợi nhuận sau thuế đạt 667 tỷ đồng, tăng 143% so với cùng kỳ 2020. Năm 2021, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần khoảng 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 535 tỷ đồng.