Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV: Quốc hội sẽ thảo luận về Dự án Luật Thanh tra và Luật Dầu khí (sửa đổi)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, tiếp tục ngày làm việc thứ 5 (25/10), Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).
Ngày 25/10, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)
Ngày 25/10, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)

Buổi sáng, dưới sự điều hành Phó Chủ tịch Nguyễn Khắc Định, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

Sau đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi).

Theo chương trình, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).

Cuối buổi sáng, cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).

Buổi chiều, dưới sự điều hành Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Sau đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

Tiếp sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Cuối buổi chiều, cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Chuyên đề