KPF tiếp tục thoái vốn khỏi 2 công ty liên kết

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF) vừa ban hành nghị quyết thoái vốn khỏi Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Phú Gia và Công ty CP Đầu tư nông nghiệp Hà Nam mà KPF đang nắm giữ cho 2 cá nhân.
KPF tiếp tục thoái vốn khỏi 2 công ty liên kết

Cụ thể, KPF sẽ chuyển nhượng 2,3 triệu cổ phần của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Phú Gia (tương ứng 12,78% vốn điều lệ) và 4,4 triệu cổ phần của Công ty CP Đầu tư nông nghiệp Hà Nam (tương ứng 44% vốn điều lệ) với giá chuyển nhượng không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Ngày 30/11, KPF cũng công bố nghị quyết chuyển nhượng 3,92 triệu cổ phần của Công ty CP Đầu tư Tam Hà (tương đương 49% vốn điều lệ) cho một cá nhân.      

Chuyên đề

Kết nối đầu tư