(BĐT) - Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (chủ đầu tư) vừa phản hồi kiến nghị của Công ty Kontron Modular Computer SAS - 1 trong 3 nhà thầu Pháp nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) Gói thầu Hệ thống thu vé tự động (AFC) thuộc Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.
Gói thầu Hệ thống thu vé tự động thuộc Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, trị giá trên 425 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Gói thầu Hệ thống thu vé tự động thuộc Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, trị giá trên 425 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Chủ đầu tư cho biết, gói thầu nêu trên có giá hơn 425 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay của Chính phủ Pháp, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi giữa các nhà thầu có xuất xứ từ Pháp; phương thức lựa chọn nhà thầu là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; được đóng/mở thầu vào ngày 5/10/2018. Thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng.

Có 3 nhà thầu Pháp nộp HSDT gồm: Công ty Kontron Modular Computer SAS (Nhà thầu SAS); Liên danh Công ty IXXI - Công ty Parkeon; Công ty Revenue Collection Systrems France S.A.S. Sau thời gian dài làm rõ, đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT), ngày 26/6/2019, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã có Văn bản số 119/TB-DSDT-DA1 thông báo kết quả đánh giá về kỹ thuật. Theo đó, Công ty Kontron Modular Computer SAS là nhà thầu duy nhất trong 3 nhà thầu nêu trên không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nên không được tham gia đánh giá về đề xuất tài chính đối với gói thầu này.

Ngày 28/6/2019, Công ty Kontron Modular Computer SAS có văn bản gửi Chủ đầu tư và các cơ quan chức năng kiến nghị về nội dung đánh giá HSĐXKT của Nhà thầu. Nhà thầu này cho rằng, HSDT của Nhà thầu đáp ứng toàn bộ yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Bên cạnh đó, nhà thầu này cũng kiến nghị Chủ đầu tư xem xét lại trường hợp của một nhà thầu khác tham gia đấu thầu là Công ty IXXI. Theo Nhà thầu SAS, Công ty IXXI và  Systra (Công ty tư vấn thiết kế cho Dự án) đều là công ty con của Tập đoàn RATP. Việc Công ty IXXI tham dự Gói thầu là không hợp lệ và không phù hợp với điều khoản đấu thầu cạnh tranh của HSMT cũng như Điều 6 - bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu của Luật Đấu thầu.

Cán bộ đấu thầu của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, ngày 2/7/2019, Chủ đầu tư nhận được văn bản kiến nghị của Nhà thầu SAS. Ngày 10/7/2019, Chủ đầu tư đã có văn bản trả lời kiến nghị của Nhà thầu, trong đó đã giải thích rõ lý do nhà thầu này không đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. Cụ thể, một số đề xuất của nhà thầu không đạt được yêu cầu tối thiểu  để được đánh giá là đáp ứng và minh chứng cho sự đáp ứng. Gói thầu này sử dụng vốn vay của Chính phủ Pháp theo Nghị định thư ký giữa Chính phủ Pháp với Chính phủ Việt Nam, theo đó nguồn hàng hóa và dịch vụ có xuất xứ từ Pháp phải đạt tối thiểu 70% giá trị hợp đồng.

Đối với nội dung kiến nghị của Nhà thầu SAS liên quan đến tư cách hợp lệ của Công ty IXXI khi tham dự Gói thầu, ngày 25/7/2019, Chủ đầu tư đã có văn bản trả lời phần kiến nghị này. Trong đó khẳng định, Chủ đầu tư đã xem xét một cách cẩn trọng HSDT của các nhà thầu và dựa trên các thông tin được cung cấp bởi đơn vị tư vấn để khẳng định tính độc lập của Nhà thầu với đơn vị tư vấn. Đơn vị tư vấn hoạt động độc lập với Tập đoàn/Công ty mẹ của nhà thầu bị kiến nghị.

Ngày 22/7/2019, Chủ đầu tư cũng đã nhận được văn bản của Nhà tài trợ, qua đó xác nhận về cơ cấu vốn của các tổ chức bị kiến nghị và đánh giá rằng mối quan hệ này không ảnh hưởng đến hoạt động của cả hai công ty vì hai công ty này hoạt động hoàn toàn độc lập với nhau trong khuôn khổ Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội cũng như các dự án khác. Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho rằng, trong quá trình đánh giá, Chủ đầu tư đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về đạo đức và tính bảo mật HSDT.

Cán bộ đấu thầu của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cũng cho biết, Chủ đầu tư đã tiến hành mở hồ sơ đề xuất tài chính của 2 nhà thầu vượt qua vòng đánh giá về kỹ thuật gồm Liên danh Công ty IXXI - Công ty Parkeon; Công ty Revenue Collection Systrems France S.A.S. Dự kiến, quá trình đánh giá HSDT để lựa chọn nhà thầu trúng sẽ hoàn tất vào tháng 10/2019.