(BĐT) - Ngày 24/3 tới, Công ty CP Kiên Hùng (mã chứng khoán: KHS) sẽ chốt quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020.

Công ty sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 5/4/2021. Như vậy, với 12,09 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ phải chi khoảng 14,5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Mới đây, HĐQT Công ty cũng đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 1.302 tỷ đồng, tăng 10%; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 26,79 tỷ đồng, tăng 91,61% so với kết quả đạt được năm 2020. Về kế hoạch công ty mẹ dự kiến năm 2021 sẽ đạt doanh thu thuần 895,38 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 26,79 tỷ đồng, cùng tăng 10% so với kết quả năm 2020.

Đồng thời, Công ty thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2021 với mức chia cổ tức 12-20%.

Công ty dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 24/4, địa điểm Công ty sẽ gửi thông báo sau.