(BĐT) - Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế  vừa ban hành Công văn khẩn gửi các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế (cơ sở y tế) về báo cáo danh sách mặt hàng thuốc trúng thầu chưa có giá kê khai, kê khai lại công bố.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo Cục Quản lý dược, qua xem xét các mặt hàng thuốc do các doanh nghiệp gửi về Cục, có nhiều mặt hàng các doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai theo quy định trước khi đấu thầu hoặc các doanh nghiệp đã kê khai nhưng mức giá kê khai chưa hợp lý. Cục Quản lý dược đã có văn bản kiến nghị về mức giá kê khai, nhưng doanh nghiệp chưa điều chỉnh. Các trường hợp này là chưa thực hiện đúng quy định về quản lý giá thuốc và đấu thầu mua thuốc.

Để đảm bảo tránh gián đoán việc cung ứng, thanh toán chi phí thuốc của các cơ sở y tế do chưa thực hiện đúng các quy định nêu trên, Cục Quản lý dược đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc phải thực hiện đúng quy định về kê khai, khê khai lại giá thuốc trước khi đưa ra lưu hành trên thị trường, tham gia đấu thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế để được xem xét, công bố theo quy định. Khẩn trương xem xét, điều chỉnh mức giá kê khai, kê khai lại phù hợp với các mặt hàng đã có văn bản kiến nghị về giá kê khai chưa hợp lý của Cục Quản lý dược để được xem xét, công bố theo quy định. Đồng thời, tổng hợp tất cả các mặt hàng thuốc của doanh nghiệp đã trúng thầu nhưng chưa có giá kê khai, kê khai lại được công bố theo biểu mẫu quy định. Trong đó, có thông tin về giá trúng thầu, cơ sở y tế trúng thầu và gửi về Cục.

Đối với các trường hợp trên, Cục Quản lý dược lưu ý sẽ khẩn trương xem xét giá kê khai công bố trên Cổng thông tin điện tử của Cục trước ngày 10/6/2016.

Đối với các cơ sở y tế, Văn bản của Cục Quản lý dược nêu rõ, căn cứ thông tin về giá thuốc kê khai, kê khai lại đã được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Cục làm cơ sở đánh giá lựa chọn nhà thầu, thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế theo quy định.

Đối với trường hợp các mặt hàng thuốc đã kê khai và đang được Tổ công tác liên ngành về giá thuốc xem xét, đề nghị thực hiện việc đánh giá lựa chọn nhà thầu theo hướng dẫn tại Mục 3, Công văn số 9867/QYT-QLD ngày 15/12/2015 của Bộ Y tế. Trong trường hợp này, các cơ sở y tế thông báo cho các nhà thầu để hoàn thiện thủ tục kê khai giá theo quy định. Đồng thời, gửi danh sách các thuốc này về Cục để phối hợp, xem xét. Trong đó, với các thuốc chưa kê khai giá, Cục sẽ thông báo cho cơ sở y tế để không xem xét phê duyệt trúng thầu. Đối với các thuốc đã thực hiện kê khai giá nhưng Cục đã có văn bản kiến nghị về mức giá kê khai chưa hợp lý, Cục cũng sẽ thông báo cho cơ sở y tế về mức giá kiến nghị và thông báo cho doanh nghiệp xem xét điều chỉnh giá mức giá kê khai phù hợp.

Ngoài ra, đối với các thuốc đã thực hiện kê khai giá, đang trong quá trình xem xét, Cục sẽ khẩn trương công bố trong vòng 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của các cơ sở y tế.

Đặc biệt, Công văn của Cục Quản lý dược nêu rõ, các cơ sở y tế không xem xét, phê duyệt trúng thầu đối với các mặt hàng chưa thực hiện kê khai giá thuốc trước khi tham dự thầu.