Không giao hàng, Trang thiết bị trường học Thành Phát bị chấm dứt hợp đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty TNHH MTV Trang thiết bị trường học Thành Phát (tại huyện Hóc Môn, TP.HCM) vừa bị Trung tâm Chăm sóc khách hàng thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam chấm dứt hợp đồng Gói thầu Trang bị màn hình tương tác phục vụ công tác đào tạo cho Trung tâm Chăm sóc khách hàng do vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

Gói thầu trên thuộc dự án cùng tên do Trung tâm Chăm sóc khách hàng làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu; sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2022. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng. Loại hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Trước đó, sau khi đánh giá hồ sơ dự thầu của 4 nhà thầu tham dự, Công ty TNHH MTV Trang thiết bị trường học Thành Phát được công bố trúng thầu với giá 134,717 triệu đồng. 3 Nhà thầu bị loại là Công ty TNHH Đầu tư HKC, Công ty TNHH Viễn thông số Việt và Công ty TNHH Tư vấn giải pháp công nghệ quốc tế CNTECH.

Về hình thức lựa chọn nhà thầu thay thế, Chủ đầu tư sẽ lần lượt mời các nhà thầu có giá chào thấp kế tiếp đến thương thảo để thực hiện bằng với giá hợp đồng đã ký.

Chuyên đề