(BĐT) - Tại công điện thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 do Văn phòng Chính phủ phát đi ngày 6/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các hiệp hội ngành nghề, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và toàn thể nhân dân khắc phục khó khăn, thách thức, tổ chức lao động sản xuất, đầu tư, kinh doanh có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Để phấn đấu đạt cao nhất kế hoạch đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai ngay việc rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. “Quyết tâm phấn đấu, kiên quyết không điều chỉnh mục tiêu” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Qua 8 tháng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, dù kinh tế đã đạt nhiều kết quả tích cực, song tình hình sản xuất, kinh doanh trong nước còn khó khăn; tăng trưởng của cả ba khu vực kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ đều thấp hơn cùng kỳ năm ngoái; xuất khẩu tăng chậm lại. Những khó khăn này khiến khả năng đạt một số chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch gặp nhiều thách thức.