(BĐT) -Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo hủy tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn –TNHH một thành viên sở hữu vào ngày 28/12/2016.
Không có NĐT đăng ký tham dự đấu giá cổ phần của Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn

Lý do, HOSE hủy tổ chức phiên đấu giá là hết thời hạn đăng ký và đặt cọc mua cổ phần lần hai (16 giờ ngày 20/12/2016) không có nhà đầu tư (NĐT) đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quyết định số 475/QĐ-SGDHCM ngày 30/11/2016 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần hai của Công ty Cổ phần (CP) Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC) do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) –TNHH một thành viên sở hữu thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.