Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai tăng 17%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tháng 2/2023, Chỉ số VN30-Index đóng cửa ở mức 1,014.96 điểm, giảm 110,11 điểm (9,78%) so với cuối tháng trước. Trong xu hướng sụt giảm của thị trường chứng khoán cơ sở, sản phẩm hợp đồng tương lai Chỉ số VN30 trên thị trường chứng khoán phái sinh lại thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư với khối lượng giao dịch bình quân tăng 17,01% so với tháng 1/2023, đạt 307.400 hợp đồng/phiên.

Phiên giao dịch ngày 9/2/2023 có khối lượng giao dịch lớn nhất tháng, đạt 374.113 hợp đồng. Giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) bình quân đạt 32.509 tỷ đồng/phiên, tăng 15,21% so với tháng trước.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tăng mạnh, tại phiên giao dịch cuối tháng 2, OI đạt 60.715 hợp đồng, tăng 23,18% so với tháng liền trước. Đây cũng là phiên giao dịch có OI cao nhất trong tháng.

Về cơ cấu nhà đầu tư, trong tháng 2/2023, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm nhẹ so với tháng 1/2023, chiếm 1,7% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán cũng giảm so với tháng liền trước, chiếm 1,12% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai Chỉ số VN30 tháng 2/2023

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 1.2023

Tháng 2.2023

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

hợp đồng

262.708

307.400

17,01%

2

Giá trị giao dịch (theo danh nghĩa) bình quân phiên

tỷ đồng

28.217

32.509

15,21%

3

Khối lượng OI (cuối kỳ)

hợp đồng

49.290

60.715

23,18%

Sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm 28/2/2023 là 0 hợp đồng.

Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh vẫn tiếp tục có xu hướng tăng. Tại thời điểm cuối tháng 2/2023, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 1.219.356 tài khoản, tăng 2% so với tháng 1/2023.

Chuyên đề