(BĐT) - Hội thảo trực tuyến khởi động Chương trình hỗ trợ “Bệ phóng 90 ngày cùng Amazon” dành cho hơn 50 doanh nghiệp (DN) được Cục Phát triển DN thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Amazon Global Selling Việt Nam tổ chức ngày 9/9/2021.
Khởi động Chương trình hỗ trợ “Bệ phóng 90 ngày cùng Amazon” dành cho hơn 50 doanh nghiệp

Khởi động Chương trình hỗ trợ “Bệ phóng 90 ngày cùng Amazon” dành cho hơn 50 doanh nghiệp

Chương trình là một phần của gói hỗ trợ Go Digital - Go Global, một hoạt động hỗ trợ trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ DN chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển DN cho biết, trong đợt 1 của Gói hỗ trợ, Amazon Global Selling Việt Nam sẽ hỗ trợ cho hơn 51 DN được lựa chọn với các cấp độ khác nhau, từ việc cung cấp thông tin và kiến thức cho tới những hỗ trợ trực tiếp bởi nhân sự Amazon trong quá trình lên kế hoạch kinh doanh.

Các DN sẽ có cơ hội tiếp cận hoạt động hỗ trợ khác như: tìm hiểu, ứng dụng công cụ số nghiên cứu và phân tích thị trường dựa trên khai thác dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo; hỗ trợ tham gia nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới; công cụ thông minh hỗ trợ phân tích xu hướng, tiếp cận thị trường và khách hàng…