(BĐT) - Diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19 khiến các nhà thầu triển khai dự án giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Đối với Công ty CP Xây dựng công trình giao thông 244, vấn đề lớn nhất là khó khăn trong việc huy động nhân lực, thiết bị để tổ chức thi công.
Khó khăn lớn nhất là huy động thiết bị, nhân lực thi công ảnh 1

Ông Trần Hữu Trường,

Giám đốc Công ty CP Xây dựng công trình giao thông 244

Hiện tại, Công ty đang triển khai một số hợp đồng bảo trì đường bộ sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái... Dù rất nỗ lực bảo đảm tiến độ các hợp đồng đã ký kết, Nhà thầu vẫn gặp khó trong việc đưa thiết bị, nhân công từ Bắc Kạn đến các địa bàn triển khai công trình, bởi phải trải qua nhiều quy trình, từ test nhanh đến xin giấy phép để có thể di chuyển trong thời gian giãn cách. Bên cạnh đó, tại một số gói thầu liên danh, Nhà thầu cũng gặp khó do bị gián đoạn việc hoàn thiện thủ tục liên danh trong bối cảnh nhiều địa phương áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội.

Mặt khác, do nhiều nguyên vật liệu đầu vào dùng cho thi công không mua được tại địa phương (Bắc Kạn), mà phải vận chuyển từ nhà cung cấp tại Tuyên Quang, Hải Phòng... dẫn đến áp lực giá thành tăng, trong khi hầu hết các hợp đồng đã ký kết đều áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh hoặc trọn gói, rất ít chủ đầu tư cho điều chỉnh giá để hỗ trợ nhà thầu.

Năm 2021, Nhà thầu cũng gặp khó về vốn do quy định giảm bố trí vốn của các nhiệm vụ đã được giao đầu năm, để giao dự toán chi cho các nhiệm vụ mới bổ sung kế hoạch theo nguyên tắc: đối với phân kỳ công trình bảo trì trên 5 tỷ đồng, chỉ được giao từ 65% - 80% tổng kinh phí.