Khánh thành Trung tâm Tư vấn và Giải pháp công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Lễ khánh thành Trung tâm Tư vấn và Giải pháp công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VITASK) vừa diễn ra cuối tuần qua. VITASK là dự án ODA hợp tác quốc tế giữa Bộ Công Thương và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc. Tổng vốn đầu tư là 10 triệu USD trong giai đoạn 5 năm.

Đại diện Việt Nam, Hàn Quốc cùng kéo biển chính thức khánh thành Trung tâm VITASK.
Đại diện Việt Nam, Hàn Quốc cùng kéo biển chính thức khánh thành Trung tâm VITASK.

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp ô tô và điện - điện tử tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trung tâm VITASK sẽ có các hoạt động chính: tư vấn kỹ thuật; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng cơ sở phân tích thử nghiệm và tăng cường hợp tác kinh doanh, trao đổi công nghệ để tăng cường chuỗi giá trị toàn cầu của hai nước.

Chuyên đề