(BĐT) - Sau 4 tháng đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu NT-1.6 Xây dựng trạm bơm nước mưa thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nêu trên có giá dự toán 105,541 tỷ đồng, trên tổng mức đầu tư quy đổi của Tiểu dự án là 1.607,51 tỷ đồng. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi, qua mạng, phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 12/5 – 11/6/2021, với sự tham dự của 4 nhà thầu.

Kết quả, Liên danh Công ty CP Bơm châu Âu (Pecom) - Công ty CP Xây lắp thương mại Delta - Công ty CP Xây dựng công trình Cảng trúng thầu với giá 95,468 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm giá 9,5%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 16 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Trong 3 nhà thầu bị loại, Liên danh Công ty CP Đầu tư Nam Việt Hưng - Công ty TNHH Tân Thiên Phúc có giá dự thầu thấp nhất (90,503 tỷ đồng), không đạt đánh giá kỹ thuật. Liên danh Công ty CP Xây dựng số 5 - Công ty CP Sài Gòn công nghệ nước và Liên danh Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng - Tổng công ty 36 không đạt đánh giá tài chính.

Các thành viên trong Liên danh trúng thầu đều có kinh nghiệm thi công nhiều gói thầu tương tự giá trị lớn. Trong đó, Pecom từng thi công Gói thầu Xây dựng và thiết bị thuộc Dự án Cải tạo hệ thống tiêu nội đồng tỉnh Vĩnh Phúc (71 tỷ đồng). Delta trúng Gói thầu Xây dựng thuộc Dự án Kè bờ tả sông Sài Gòn (127,86 tỷ đồng). Công trình Cảng đề xuất hợp đồng tương tự thi công Gói thầu Xây dựng kè và 4 cống ngăn triều thuộc Dự án Bờ tả sông Sài Gòn (501,4 tỷ đồng), đến nay đã hoàn thành 81% khối lượng.