Khẩn trương ban hành, triển khai Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 17/1, Văn phòng Quốc hội công bố 4 Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV (từ 4-11/1/2022).
Việc đầu tư cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong trung và dài hạn. Ảnh: Nhã Chi
Việc đầu tư cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong trung và dài hạn. Ảnh: Nhã Chi

Trong đó, Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được ban hành đã bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, đưa ra các chính sách hỗ trợ với quy mô, nguồn lực đủ lớn với gần 350.000 tỷ đồng, có mục tiêu trọng tâm, trọng điểm, xác định đúng đối tượng cần hỗ trợ.

Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 được ban hành có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong trung và dài hạn.

Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ được ban hành nhằm kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ; phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển Cần Thơ nhanh và bền vững…

Nghị quyết Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã khẳng định các kết quả đạt được của Kỳ họp, đồng thời, yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục triển khai thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua; khẩn trương ban hành và triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm các giải pháp khả thi, hiệu quả…

Chuyên đề