KDC sắp phát hành hơn 10 triệu cổ phiếu ESOP

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn KIDO (mã chứng khoán: KDC) vừa công bố thông tin về việc thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành tối đa hơn 10,06 triệu cổ phiếu ESOP, chiếm 3,9% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán là 15.000 đồng/CP, tổng số tiền huy động dự kiến là gần 151 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đối tượng phát hành là thành viên HĐQT, người quản lý, cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn theo danh sách được HĐQT phê duyệt. Thời gian thực hiện trong quý IV/2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Đồng thời, Công ty công bố việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được tạm hoãn và sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.569 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 487,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 29% và giảm 24% so với 9 tháng đầu năm 2021.

Chuyên đề