#KDC
KDC chốt trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 16%

KDC chốt trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 16%

(BĐT) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thông báo CTCP Tập đoàn Kido (Mã: KDC) chốt quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 16%.
KDC: Deutsche Bank AG trở thành cổ đông lớn

KDC: Deutsche Bank AG trở thành cổ đông lớn

Mua hơn 1 triệu cổ phiếu KDC (HOSE), Deutsche Bank AG, London Branch đã nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Tập đoàn Kido lên 5,21% và chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty.