(BĐT) - Ngày 1/4 tới, Công ty CP Đầu tư - Kinh doanh nhà (mã chứng khoán: ITC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 16/4.

Ngoài ra, Công ty cũng sẽ chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 vào cùng thời điểm trên. Đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 25/4 tại Hội trường Công ty.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu gần 622 tỷ đồng, tăng 3,84% so với cùng kỳ năm 2017; lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ, đạt 82,13 tỷ đồng.

Trước đó, cuối tháng 4/2018, Công ty đã thực hiện trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 3,5%.