(BĐT) - Ngày 25/6, Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình (mã chứng khoán: ILB) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán kể từ ngày 5/7.

Với hơn 24,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 36,8 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Năm 2021, Công ty lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt hơn 484,55 tỷ đồng, tăng gần 11% so với thực hiện năm 2020; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 65,2 tỷ đồng, tăng 13,2%.

Quý I/2021, tổng doanh thu của ICD đạt 123,3 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 18,3 tỷ đồng, tăng 8,9%, trong đó lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 16,5 tỷ đồng.