(BĐT) - Ngày 15/4/2020, IFC - một thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, đã ký biên bản ghi nhớ với Cục Bảo vệ thực vât (BVTV) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) để hỗ trợ nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu cho trái cây chất lượng cao. 
IFC và Việt Nam sẽ phối hợp nhằm cải thiện khung pháp lý và dịch vụ công để mở cửa các thị trường xuất khẩu mới

IFC và Việt Nam sẽ phối hợp nhằm cải thiện khung pháp lý và dịch vụ công để mở cửa các thị trường xuất khẩu mới

Theo đó, trong 4 năm tới, IFC sẽ phối hợp với Cục BVTV mở rộng xuất khẩu những trái cây đạt tiêu chuẩn quốc tế như thanh long và chanh leo, nhóm sản phẩm trái cây có tốc độ tăng trưởng sản xuất và xuất khẩu nhanh nhất với tiềm năng mạnh mẽ trong tiếp cận các thị trường giá trị cao.

Để hỗ trợ giải quyết thách thức này, hai bên sẽ phối hợp nhằm cải thiện khung pháp lý và các dịch vụ công để mở cửa các thị trường xuất khẩu mới. Đồng thời, nỗ lực nâng cao chất lượng và an toàn thực phẩm của thanh long và chanh leo bằng cách cập nhật và thực hiện các yêu cầu về kiểm dịch thực vật, truy nguyên nguồn gốc, chất lượng, an toàn thực phẩm theo thông lệ quốc tế và yêu cầu của các quốc gia nhập khẩu.

“Khi thuế không còn là rào cản thương mại do các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết, việc đáp ứng yêu cầu vệ sinh và kiểm dịch thực vật là vô cùng quan trọng để nông sản Việt Nam có thể thâm nhập thị trường xuất khẩu”, ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục BVTV cho biết.

Trên cơ sở hợp tác với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Chính phủ Nhật Bản và Quỹ Tín thác tăng trưởng xanh Hàn Quốc trực thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới, IFC sẽ hỗ trợ triển khai một hệ thống trực tuyến về các yêu cầu liên quan đến xuất khẩu thanh long và chanh leo vào năm 2022.

Ông Kyle Kelhofer, Giám đốc Quốc gia của IFC tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết, tiếp cận các thị trường mới và đa dạng không chỉ giúp tăng doanh thu xuất khẩu và mở rộng sản xuất, mà còn cải thiện khả năng chống chịu của các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam trước những sụt giảm đột ngột về nhu cầu ở một số thị trường do các cuộc khủng hoảng gây ra, như đại dịch Covid-19 hiện nay.

Điều này sẽ giúp bảo vệ việc làm, sinh kế cho hàng triệu công nhân và nông dân trong ngành kinh doanh nông nghiệp, xây dựng một ngành nông nghiệp bền vững theo định hướng xuất khẩu và có giá trị gia tăng cao hơn tại Việt Nam.