(BĐT) - Ngày 3/12 tới, Công ty CP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (mã chứng khoán: IDV) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

Theo đó, Công ty sẽ chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10% và tạm ứng cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 5%. Thời gian thực hiện chia cổ tức vào cùng thời điểm, từ ngày 4/1/2022.

Bên cạnh đó, Công ty cũng sử dụng danh sách cổ đông chốt trên để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022. Thời gian họp dự kiến từ ngày 8/1/2022, tại Trụ sở Công ty (Khu công nghiệp Khai Quang, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Về kết quả kinh doanh, quý IV năm tài chính 2020 - 2021 (từ 1/7 - 30/9), Công ty ghi nhận doanh thu 51,34 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,48 tỷ đồng, lần lượt tăng 46,7% và 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái.