(BĐT) - Ngày 20/7 tới, Công ty CP Sữa Quốc tế (mã chứng khoán: IDP) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 50%. Thời gian thanh toán từ ngày 28/7.

Với hơn 58,94 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 294,7 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2021, doanh thu của Công ty đạt 1.128,2 tỷ đồng, tăng 60,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 177,6 tỷ đồng, gấp 4,9 lần quý I/2020.

Năm 2021, Công ty lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 30%; lợi nhuận trước thuế đạt 680 tỷ đồng, tăng 25% và lợi nhuận sau thuế đạt 530 tỷ đồng, tăng 6%.

Với kết quả trên, 3 tháng đầu năm, Công tyđã hoàn thành 22,6% kế hoạch doanh thu và 33,4% chỉ tiêu lợi nhuận.