(BĐT) - Cục Thuế tỉnh Điện Biên vừa thông báo hủy mời thầu Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Điện Biên. Lý do là vì gói thầu này hiện vẫn chưa được phê duyệt hồ sơ mời thầu (HSMT).
Do mời thầu gần như cùng lúc 2 gói thầu, Cục Thuế tỉnh Điện Biên đã phát hành nhầm hồ sơ mời thầu cho nhà thầu quan tâm. Ảnh: Tiên Giang

Do mời thầu gần như cùng lúc 2 gói thầu, Cục Thuế tỉnh Điện Biên đã phát hành nhầm hồ sơ mời thầu cho nhà thầu quan tâm. Ảnh: Tiên Giang

Trên Báo Đấu thầu số 34, phát hành ngày 27/2/2017 đã đăng tải Thông báo mời thầu Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án nêu trên. Thời gian phát hành HSMT gói thầu này là từ 8h ngày 2/3/2017 đến 8h ngày 13/3/2017, với hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng trong 9 tháng; bảo đảm dự thầu trị giá 120 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu sáng ngày 8/3/2017, cán bộ phụ trách Gói thầu nêu trên của Cục Thuế tỉnh Điện Biên cho biết, dự kiến, Gói thầu sẽ được thông báo mời thầu lại trong tháng 3/2017 sau khi HSMT được phê duyệt.

Liên quan đến việc phát hành nhầm hồ sơ yêu cầu (HSYC) một gói thầu xây lắp khác cũng do Cục Thuế tỉnh Điện Biên mời thầu, cán bộ nêu trên cho biết: Trong thời gian phát hành HSMT Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Điện Biên, Cục Thuế tỉnh Điện Biên còn phát hành HSYC Gói thầu Xây lắp và thiết bị thuộc Dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở Chi cục Thuế TP. Điện Biên Phủ (thời gian phát hành HSYC từ 8h ngày 27/2/2017 đến 8h ngày 8/3/2017). Vì vậy, khi có nhà thầu ở Hà Nội đến mua HSMT Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Điện Biên, Bên mời thầu đã phát hành nhầm HSYC Gói thầu Xây lắp và thiết bị thuộc Dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở Chi cục Thuế TP. Điện Biên Phủ. Sau khi phát hiện việc mua nhầm hồ sơ, nhà thầu đã quay lại địa điểm phát hành để trả lại HSYC. Bên mời thầu cũng đã làm thủ tục trả lại tiền mua hồ sơ cho nhà thầu.

Cũng theo đại diện Bên mời thầu, để tránh việc nhà thầu phải mất công đi lại mà không mua được HSMT, Cục Thuế tỉnh Điện Biên đã thông báo hủy mời thầu trên Báo Đấu thầu.