(BĐT) - UBND thị trấn Triệu Sơn vừa quyết định hủy kết quả đấu thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm cả chi phí nghiệm thu đóng điện) thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đầm Bối, thôn Tân Minh, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là gói thầu đã được Báo Đấu thầu đã phản ánh trước đó qua các bài viết: “Gói thầu xây lắp ở thị trấn Triệu Sơn (Thanh Hóa): Nhiều bất thường trong chọn nhà thầu?”; “Gói thầu xây lắp ở thị trấn Triệu Sơn (Thanh Hóa): Bị kiến nghị nhiều cấp”.

Lý do hủy kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03 là do file hồ sơ thiết kế đính kèm hồ sơ mời thầu (HSMT) bị lỗi trong quá trình đính kèm, mở thầu khi chưa thực hiện việc sửa lỗi.

Gói thầu trên do UBND thị trấn Triệu Sơn làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu. Liên danh Công ty CP Kiến trúc SPT - Công ty CP Môi trường cảnh quan Thành An là nhà thầu trúng thầu sau khi loại 3 đối thủ thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. Giá trúng thầu là 11,335 tỷ đồng.

UBND thị trấn Triệu Sơn cho biết sẽ tổ chức kiểm tra, rà soát, bổ sung hoàn chỉnh HSMT Gói thầu số 03 theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tổ chức đấu thầu lại theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, UBND thị trấn Triệu Sơn sẽ tổ chức kiểm điểm đánh trách nhiệm của tập thể, các cá nhân liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03.

Hủy kết quả đấu thầu gói thầu bị phản ánh tại thị trấn Triệu Sơn (Thanh Hóa) ảnh 1

Gói thầu số 03 phải hủy thầu do file hồ sơ thiết kế đính kèm hồ sơ mời thầu (HSMT) bị lỗi trong quá trình đính kèm, mở thầu khi chưa thực hiện việc sửa lỗi

Theo Biên bản Hội nghị về việc giải quyết kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03 ngày 26/11/2021 giữa Chủ đầu tư, Liên danh Công ty CP Kiến trúc SPT- Công ty CP Môi trường cảnh quan Thành An, Công ty CP Công nghệ Xây dựng và Thương mại Sao Việt - nhà thầu tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT, Chủ đầu tư kết luận, quá trình thực hiện đăng tải HSMT, mở thầu Gói thầu chưa đảm bảo theo quy định.

Để đảm bảo thống nhất quy định của pháp luật về đấu thầu, tại Hội nghị, các bên thống nhất hủy kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03; thu hồi quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và hủy bỏ Hợp đồng số 15/2021/HĐ-XD ngày 15/9/2021 giữa Chủ đầu tư và đại diện Liên danh Công ty CP Kiến trúc SPT- Công ty CP Môi trường cảnh quan Thành An.

Như Báo Đấu thầu phản ánh, ngay sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03 được công bố, một nhà thầu phản ánh quá trình lựa chọn nhà thầu Gói thầu có nhiều dấu hiệu bất thường, trong đó có việc Bên mời thầu đã cố tình không đăng hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công khi phát hành HSMT qua mạng.

Kết quả tìm hiểu của Báo Đấu thầu cũng như xác minh của Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) xác định file Hồ sơ thiết kế đính kèm HSMT của Gói thầu số 03 bị lỗi trong quá trình đính kèm file từ máy tính của Bên mời thầu. Trung tâm đã ra thông báo với Bên mời thầu về tình trạng lỗi nêu trên và đề nghị Bên mời thầu gia hạn để sửa đổi HSMT, đồng thời đính kèm lại Hồ sơ thiết kế. Tuy nhiên, Bên mời thầu không thực hiện việc sửa đổi và tiến hành mở thầu trong ngày.