(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có quyết định hủy thầu 4 gói thầu tư vấn giám sát với tổng giá gói thầu 49 tỷ đồng của 2 đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 và cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu.
4 gói thầu tư vấn giám sát của 2 đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây bị hủy thầu do không chọn được nhà thầu trúng thầu. Ảnh: Lê Tiên

4 gói thầu tư vấn giám sát của 2 đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây bị hủy thầu do không chọn được nhà thầu trúng thầu. Ảnh: Lê Tiên

Ban Quản lý dự án Thăng Long (bên mời thầu) cho biết, có 2 gói thầu tư vấn giám sát của Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 (DATP đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45) phải hủy thầu là Gói thầu số 15.3 Tư vấn giám sát thi công xây dựng Gói thầu xây lắp 12-XL và Gói thầu số 16.2 Tư vấn giám sát thi công xây dựng Gói thầu xây lắp 14-XL.

Gói thầu số 15.3 có giá 11 tỷ đồng, có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) nhưng đều không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT). 4 nhà thầu dự thầu gồm: Công ty CP Tư vấn C.E.O; Công ty CP Tư vấn xây dựng A2Z; Công ty CP Tư vấn Phú Thái; Liên danh Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương.

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, Ban đã lựa chọn được nhà thầu trúng thầu thi công Gói thầu xây lắp 12-XL thuộc DATP đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45. Đó là Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả - Công ty CP Đầu tư xây dựng Hải Thạch - Tổng công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long (giá trúng thầu là 1.344,5 tỷ đồng). Do gói thầu tư vấn giám sát thi công (Gói thầu số 15.3) chưa chọn được nhà thầu nên phải “lùi” thời gian khởi công khoảng 1 tháng. Trong thời gian “chờ” đấu thầu lại gói thầu tư vấn giám sát, Liên danh nhà thầu xây lắp sẽ phối hợp với địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tập kết máy móc, vật liệu và nhân sự.

Còn Gói thầu số 16.2 có giá 18 tỷ đồng, có 3 nhà thầu nộp HSDT nhưng đều bị loại, gồm: Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại quốc tế APEX; Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông miền Bắc; Liên danh Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long - Công ty CP Tư vấn thiết kế đường bộ. Gói thầu xây lắp 14-XL thuộc DATP đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 cũng phải hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại. Do có định hướng tách gói thầu này thành 2 gói thầu xây lắp có giá trị nhỏ hơn khi tổ chức đấu thầu lại nên Gói thầu số 16.2 (tư vấn giám sát thi công) dự kiến cũng sẽ được tách thành 2 gói thầu tư vấn nhỏ khi mời thầu lại để phù hợp với quy mô của 2 gói thầu xây lắp tương ứng.

Câu chuyện tương tự cũng xảy ra tại 2 gói thầu tư vấn giám sát của Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây (DATP đoạn Phan Thiết - Dầu Giây) khi Gói thầu số 7.2 Tư vấn giám sát thi công xây dựng Gói thầu xây lắp 2-XL và Gói thầu số 8.2 Tư vấn giám sát thi công xây dựng Gói thầu xây lắp 4-XL đều không lựa chọn được nhà thầu.

Gói thầu số 7.2 có giá 12 tỷ đồng, có 3 nhà thầu nộp HSDT nhưng đều không trúng thầu, gồm: Công ty CP Tư vấn xây dựng Thành Công; Công ty CP Tư vấn và Xây dựng hạ tầng Hà Nội; Liên danh Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Việt - VJEC. Theo dự kiến, trong thời gian tới, khi đấu thầu lại, Gói thầu số 7.2 cũng sẽ được tách thành 2 gói thầu tư vấn giám sát. Lý do là Gói thầu xây lắp 2-XL của DATP đoạn Phan Thiết - Dầu Giây cũng được tách thành 2 gói thầu xây lắp có quy mô nhỏ hơn và chưa lựa chọn được nhà thầu trúng thầu (phải tổ chức đấu thầu lại).

Gói thầu số 8.2 có giá 8 tỷ đồng, có 2 nhà thầu nộp HSDT nhưng không đáp ứng yêu cầu của HSMT, gồm: Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long; Công ty CP Tư vấn kỹ thuật và Xây dựng Hồng Hà. Hiện nay, đã chọn được nhà thầu trúng thầu thi công Gói thầu xây lắp 4-XL của DATP đoạn Phan Thiết - Dầu Giây nhưng do chưa chọn được nhà thầu tư vấn giám sát thi công nên phải “chờ” khoảng 1 tháng đấu thầu lại Gói thầu số 8.2 mới khởi công Gói thầu xây lắp 4-XL.