(BĐT) - Dù chưa xảy ra dịch Covid-19 thì trong số 6 dự án BOT mà Cienco 1 tham gia góp vốn vào doanh nghiệp dự án, chỉ có dự án Pháp Vân - Cầu Giẽ đạt doanh thu theo phương án tài chính, còn lại đều không đạt, trong đó có 2 dự án chỉ đạt 35%. Dịch bệnh hơn một năm rưỡi, lưu lượng giao thông giảm rất mạnh, nhiều trạm giảm thêm 30 đến 50% nữa.
“Hụt thu lớn do Covid-19, nhà đầu tư BOT bị đẩy sâu hơn vào ngõ cụt” ảnh 1

Ông Đinh Ngọc Đàn, Phó Tổng giám đốc

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1)

Trong đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ, Trạm thu phí cầu Cổ Chiên đã tạm dừng thu phí từ ngày 20/7/2021 để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Với tình hình dịch diễn biến phức tạp, nguy cơ doanh thu các trạm còn tiếp tục giảm sâu hơn nữa.

Theo tôi được biết, đây cũng là tình trạng chung của đa số dự án BOT đang vận hành. Doanh nghiệp không thể có nguồn để bù đắp phần thiếu hụt doanh thu rất lớn này, nguy cơ vỡ phương án hoàn vốn rất rõ. Nhà đầu tư khó hoàn vốn đã góp, chưa kể cổ tức 11,5% là không có. Trong khi đó, nhà đầu tư phải trả lãi suất ở mức 10 - 11%/năm, bối cảnh này rất khó bảo đảm hợp đồng tín dụng đã ký.

Vì thế, Cienco 1 rất mong ngân hàng chia sẻ cùng nhà đầu tư, giảm lãi vay từ 1 đến 3% tùy thuộc dự án, trên cơ sở tính toán, đánh giá đầy đủ lưu lượng. Việc giảm lãi vay này hoàn toàn phù hợp với chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19. Đồng thời, sẽ giúp nhà đầu tư thêm động lực lo thu xếp trả nợ vì còn có hy vọng, nếu không càng khó có khả năng trả nợ, khó thu xếp chi phí duy tu bảo dưỡng, có thể ảnh hưởng đến an toàn lưu thông…

Ngoài ra, chúng tôi đề xuất được áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu tại Luật PPP cho những dự án đang vận hành, có hướng dẫn cụ thể nếu được áp dụng. Đây sẽ là giải pháp quan trọng để tháo gỡ khó khăn cho hầu hết các dự án đang hụt thu, trong khi thời gian vận hành còn rất dài, trên dưới 20 năm nữa.