(BĐT) - ngày 21/12 tới, Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (mã chứng khoán: HTI) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 29/1/2021.

Với khối lượng chứng khoán đang niêm yết và lưu hành 24,95 triệu đơn vị, Công ty sẽ chi tương ứng 24,95 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Mới đây, Công ty đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 với doanh thu đạt 273,61 tỷ đồng, giảm 2,36% so với cùng kỳ 2019; lợi nhuận trước thuế đạt 55,82 tỷ đồng, hoàn thành 75,64% mục tiêu năm (73,8 tỷ đồng).

Về kế hoạch kinh doanh quý IV, Công ty đã thông qua chỉ tiêu doanh thu dự kiến xấp xỉ 98,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 18,5 tỷ đồng.