Hơn 81 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước chưa phân bổ chi tiết

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Quốc hội đã thông qua tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) kế hoạch năm 2021 là 477.300 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2021 theo tổng mức vốn đã được Quốc hội quyết định cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương là 461.300 tỷ đồng, còn lại chưa giao 16.000 tỷ đồng (vốn Chương trình mục tiêu quốc gia).
Số vốn ngân sách nhà nước năm 2021 đã được các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phân bổ chi tiết là hơn 379.304 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên
Số vốn ngân sách nhà nước năm 2021 đã được các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phân bổ chi tiết là hơn 379.304 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Tổng hợp báo cáo đã gửi về Bộ đến ngày 28/2/2021, Bộ KH&ĐT cho biết, nếu không tính kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương phân bổ tăng thêm so với số vốn Thủ tướng Chính phủ giao, số vốn NSNN năm 2021 đã được các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phân bổ chi tiết là 379.304,381 tỷ đồng, đạt 82% so với số Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Bộ KH&ĐT nhận định về cơ bản, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã chủ động, tích cực triển khai giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 ngay từ đầu năm, cơ bản bố trí theo nguyên tắc, tiêu chí theo quy định. Tuy nhiên, số vốn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa phân bổ còn khá lớn (81.1995,619 tỷ đồng), bằng 18% kế hoạch Thủ tướng giao. Nguyên nhân chưa phân bổ là do một số nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch hoàn thiện thủ tục sau ngày 31/12/2020 nên không đủ điều kiện bố trí vốn; một số đơn vị dự kiến phân bổ cho các dự án khởi công mới chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư nên chưa đủ điều kiện bố trí vốn ngân sách trung ương năm 2021.

Chuyên đề