Hơn 433 tỷ đồng mua sắm tập trung trang phục ngành thuế năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng cục Thuế đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 3 gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu công chức, viên chức ngành thuế năm 2020, với tổng giá dự toán 433,71 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

3 gói thầu sử dụng ngân sách nhà nước, được đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng. Đó là, Gói thầu Cung cấp phụ kiện trang phục công chức, viên chức ngành thuế năm 2020 (giá gói thầu 78,792 tỷ đồng); Gói thầu Cung cấp lễ phục, áo quần xuân hè, áo quần thu đông năm 2020 tại các cục thuế/đơn vị thuộc khu vực từ Hà Tĩnh trở ra phía Bắc (giá gói thầu 177,747 tỷ đồng); Gói thầu Cung cấp lễ phục, áo quần xuân hè, áo quần thu đông năm 2020 tại các cục thuế/đơn vị thuộc khu vực từ Quảng Bình trở vào phía Nam (giá gói thầu 176,901 tỷ đồng).

Dự kiến thời gian mở thầu lần lượt trong 2 ngày 14 và 16/11/2020.

Chuyên đề