(BĐT) - Theo Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương, đến thời điểm này, Cục đã nhận được đề xuất của 60 đơn vị xét chọn trên cả nước cho 329 doanh nghiệp (DN) thuộc 25 ngành hàng. Sau khi đối chiếu với các tiêu chí quy định có 262 DN đạt tiêu chí quy định và có 67 DN chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đề ra theo các mức độ khác nhau.

Theo Bộ Công Thương, với các trường hợp có kim ngạch xuất khẩu thấp hơn nhiều so với tiêu chí, đạt dưới 85% tiêu chí kim ngạch tối thiểu; vi phạm nghiêm trọng các quy định về thuế, hải quan, môi trường; không đăng ký qua các đơn vị xét chọn; hoặc được đơn vị xét chọn đề xuất nhưng không có hồ sơ sẽ không đưa vào danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020.

Ngoài ra,các trường hợp kim ngạch xuất khẩu thấp hơn một chút so với tiêu chí (đạt trên hoặc xấp xỉ 90% tiêu chí kim ngạch tối thiểu), có vi phạm hành chính về thuế, hải quan, môi trường nhưng đã khắc phục theo quy định, Bộ sẽ xem xét đưa vào danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020 như kiến nghị của các đơn vị xét chọn.

Danh sách sơ tuyển được các cơ quan, tổ chức xét chọn dựa trên cơ sở các tiêu chí quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường… của các DN.