Hơn 131.000 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2018

(BĐT) -Năm 2018, cả nước có 131.275 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.478,1 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% về số DN và tăng 14,1% về số vốn đăng ký so với năm 2017. Vốn đăng ký bình quân một DN đạt 11,3 tỷ đồng, tăng 10,2%. Thông tin này được Tổng cục Thống kê nhấn mạnh tại Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2018 vừa công bố. 
Đa số các doanh nghiệp đánh giá xu hướng kinh doanh của quý I/2019 sẽ tốt hơn quý IV/2018. (Ảnh Internet)
Đa số các doanh nghiệp đánh giá xu hướng kinh doanh của quý I/2019 sẽ tốt hơn quý IV/2018. (Ảnh Internet)

Như vậy, số DN thành lập mới của năm 2018 đã thấp hơn so với con số mục tiêu Chính phủ đặt ra hồi đầu năm (Nghị quyết 01/2018/NQ-CP) là 135.000 DN.

Theo Báo cáo, nếu tính cả 2.408,8 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong năm 2018 là 3.886,9 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 34.010 DN quay trở lại hoạt động, tăng 28,6% so với năm trước, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong năm nay lên gần 165,3 nghìn DN. Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới năm 2018 là 1.107,1 nghìn người, giảm 4,7% so với năm trước.

Đáng chú ý, số DN tạm ngừng hoạt động trong năm 2018 là 90.651 DN, tăng 49,7% so với năm trước, bao gồm 27.126 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 25,1% và 63.525 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 63,4%. Số DN hoàn tất thủ tục giải thể trong năm 2018 là 16.314 DN, tăng 34,7% so với năm trước, trong đó 14.880 DN có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,2% và tăng 34,2%.

Khảo sát về xu hướng kinh doanh của các DN ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý IV/2018 do Tổng cục Thống kê thực hiện cho thấy, có 44,7% số DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2018 tốt hơn quý trước; 16,9% số DN đánh giá gặp khó khăn và 38,4% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Cũng theo khảo sát này, trên 47% DN dự kiến tình hình sản xuất kinh doanh của quý I/2019 so sẽ tốt hơn với quý IV/2018; 14,9% số DN dự báo khó khăn hơn và 37,8% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định./.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư