Hơn 1 tỷ USD vốn FDI vào Hà Nội trong 6 tháng

(BĐT) - Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm, Thành phố đã thu hút được 269 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đăng ký 1.053 triệu USD, tương đương 23.166 tỷ đồng (bằng 55,2% so với cùng kỳ năm 2016). Số vốn thực hiện ước đạt 550 triệu USD.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Bên cạnh công tác thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Thành phố còn chú trọng thu hút vốn đầu tư trong nước. Kết quả trong 6 tháng cho thấy, tổng vốn đăng ký của các dự án ngoài ngân sách nhà nước ước đạt 191 nghìn tỷ đồng, tăng 74,6% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, có 58 dự án ngoài ngân sách với 34 nghìn tỷ đồng; 24 dự án thu hút theo hình thức PPP đạt 32 nghìn tỷ đồng.

Cũng theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng mạnh. Ước tính 6 tháng, có 13.355 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 16% so với cùng kỳ 2016. Tổng số vốn đăng ký đạt 101,5 nghìn tỷ đồng, tăng 2% so cùng kỳ năm trước.                

Chuyên đề

Kết nối đầu tư