Ngày 11/4, Quốc hội hoàn thành việc miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia và Hội đồng quốc phòng an ninh, đồng thời kiện toàn nhân sự những vị trí này.
Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Giang Huy

Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Giang Huy

Trước phiên bế mạc kỳ họp 11 Quốc hội khoá 13, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm một số Phó chủ tịch và ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Hội đồng quốc phòng an ninh.

Sau khi Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, danh sách đề cử các ứng viên thay thế sẽ được trình Quốc hội.

Các đại biểu sẽ thảo luận tại đoàn trước khi bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Hội đồng Quốc phòng an ninh về danh sách một số Phó Chủ tịch và ủy viên thay thế.

Trước đó, chiều 9/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm ba thành viên Hội đồng Quốc phòng an ninh gồm Phó chủ tịch Nguyễn Tấn Dũng, hai ủy viên Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh.

Hội đồng Quốc phòng an ninh đầu nhiệm kỳ (năm 2011) do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, uỷ viên gồm các ông Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang và Phạm Bình Minh.

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm 2 Phó chủ tịch và 12 uỷ viên. Cụ thể:

Phó chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng

2. Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó chủ tịch nước

Ủy viên:

1. Ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước

2. Ông Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội

3. Ông Tô Huy Rứa, nguyên Trưởng ban Tổ chức trung ương

4. Ông Ngô Văn Dụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

5. Ông Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng

6. Bà Nguyễn Thị Nương, nguyên Trưởng Ban Công tác đại biểu

7. Ông Nguyễn Thái Bình, nguyên Bộ trưởng Nội vụ

8. Ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông

9. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoà, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

10. Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

11. Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

12. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc vào sáng 12/4.

Theo VnExpress