(BĐT) - Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) vừa công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017. Theo đó, doanh thu thuần đạt 22.950 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2016.
Hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư vào VietA Bank, SJC báo tăng trưởng lãi ròng 28%

Tuy nhiên, giá vốn tăng cao đã làm cho lãi gộp chỉ đạt 172,5 tỷ đồng, giảm 10% so với 2016. Trong khi chi phí bán hàng gần như không đổi thì chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng tới 38%, đạt 100,6 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là khoản nhập dự dòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 75 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân giúp lãi ròng cả năm 2017 của SJC tăng trưởng 28%, từ 63,3 tỷ đồng lên 81,3 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trong năm công ty đã hoàn nhập dự phòng 73,8 tỷ đồng khoản đầu tư vào Ngân hàng VietA Bank. Tại thời điểm cuối năm 2017, khoản đầu tư của SJC vào VietA Bank có giá trị hơn 123 tỷ đồng. Công ty cho biết thêm, hiện tại đã dừng kế hoạch thoái vốn ở VietA Bank.