Hóa - Dược phẩm Mekophar trả cổ tức tỷ lệ 20%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar (mã chứng khoán: MKP) cho biết, ngày 15/6 tới sẽ chốt quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và bằng cổ phiếu.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 23/6/2021. Như vậy, với 22,97 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến sẽ chi tương ứng 22,97 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Đồng thời, Dược phẩm Mekophar dự kiến phát hành gần 2,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Tại ĐHCĐ thường niên mới đây, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu 1.305 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 70 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,85% và 21,38% so với các kết quả đạt được năm 2020. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 10%.

Kết thúc quý I/2021, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 264 tỷ đồng, giảm 34,65% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 11,18 tỷ đồng và 8,95 tỷ đồng, cùng giảm hơn 53% so với cùng kỳ. Như vậy, 3 tháng đầu năm, Công ty mới chỉ hoàn thành 15,97% mục tiêu lợi nhuận.

Chuyên đề