(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh vừa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 22 thửa đất tại đô thị Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mở rộng thị trấn Bo, huyện Kim Bôi .

Tài sản bán đấu giá hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình quản lý.

22 thửa đất tại đô thị Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mở rộng thị trấn Bo, huyện Kim Bôi có tổng diện tích đất là 4.565,7 m2. Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 47,731 tỷ đồng. Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các lệ phí khác.

Các thửa đất bán đấu giá có diện tích từ 94 - 322,7 m2/lô đất. Đơn giá từ 7,66 - 15,030 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm từng thửa đất từ 779 - 3.277 triệu đồng.

Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 24/11 - 14/12/2021. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Thời gian công bố kết quả trả giá dự kiến ngày 17/12/2021.