Hòa Bình chấp thuận nhà đầu tư khu dân cư hơn 1.300 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Hòa Bình vừa có quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư nông thôn mới, hạ tầng tái định cư và nhà ở Quý Hòa tại xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư sử dụng đất với diện tích khoảng 335.763 m2, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.300 tỷ đồng, được UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 6/2023. Tại Dự án, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư 196,7 tỷ đồng (chiếm 15%), còn lại hơn 1.100 tỷ đồng là vốn vay (chiếm 85%). Công ty có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Hà Nam

Theo Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án, đối tác cùng thực hiện Dự án là Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Về khả năng huy động vốn tự có Theo Bảng cân đối kế toán thời điểm ngày 31/12/2023, Nhà đầu tư có vốn chủ sở hữu là 2.641 tỷ đồng (đã bao gồm cả lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã được Đại hội cổ đông Công ty thống nhất để lại, tiếp tục đầu tư các dự án). Khả năng huy động vốn tự có của nhà đầu tư thực hiện Dự án đảm bảo.

Về phần vốn vay, Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Hà Nội có cam kết thu xếp tín dụng (có điều kiện) với số tiền 1.114 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh Hà Nam có xác nhận Công ty không nợ thuế.

Chuyên đề