(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, công ty thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20%. Với 163,63 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ phát hành thêm 32,7 triệu cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2020, thời gian dự kiến trong quý IV/2021, sau khi được sự phê duyệt của UBCK Nhà nước.

Về hoạt động kinh doanh, quý III/2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 633,2 tỷ đồng, giảm 25%; lợi nhuận sau thuế đạt 247,9 tỷ đồng, tăng 32% so với quý III/2020.

Tính chung 9 tháng năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.453,9 tỷ đồng, giảm 36%; lợi nhuận sau thuế đạt 728,8 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ 2020.