HDG chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021, tỷ lệ 20%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) vừa công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để nhận quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021.

Theo đó, ngày 7/7, Công ty sẽ chốt quyền để phát hành hơn 40,76 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 20%.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 407,6 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng lẻ được kiểm toán tại ngày 31/12/2021 của Công ty (tương đương 1.905,2 tỷ đồng).

Trước đó, vào tháng 4/2022, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 684,06 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 295,75 tỷ đồng, lần lượt giảm 49,5% và 26,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Chuyên đề